Breekijzer is een nieuwe vereniging en kenniscentrum voor ontharding. Via campagnes, beleidswerk, kennisversterking en dienstverlening versterken we overal in Vlaanderen de onthardingscultuur.

We werken zowel rond het ontharden en vergroenen van overtollige verhardingen als rond het vermijden van extra verharding. Daarbij is ontharding nooit een doel op zich, maar een middel om ruimte te maken voor natuur, voor klimaatadaptatie, voor spelplezier, voor een gezonde leef- en werkomgeving en voor nog zoveel meer te ontdekken meerwaarden.

Gert Arijs voor Gents MilieuFront


foto: Gert Arijs voor Gents MilieuFront (GMF)

Actief op drie vlakken

OPEN PRAKTIJK- EN KENNISCENTRUM


Er bestaan heel wat succesvolle binnen- en buitenlandse onthardingsprojecten, waaruit kennis en expertise komt bovendrijven. Die kennis delen en gebruiken we, tijdens vormingsdagen of door tools te ontwikkelen die inspelen op terugkerende drempels en kansen.


SENSIBILISERING EN AGENDASETTING


Met creatieve acties en publiekscampagnes versterken we de onthardingscultuur. De organisatie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen in 2023 is daar een grootschalig voorbeeld van.


DIENSTVERLENING

OP MAAT


We begeleiden systemische onthardingstrajecten voor lokale en bovenlokale overheden. Hierbij maken we o.a. gebruik van de Re-Move methodiek, die gemeenten ondersteunt bij het opmaken van een onthardingsstrategie voor overtollige en overmaatse lokale wegen.

  

Onze baanbrekende leden